Дирекција

Адреса: Улица Рајкова бр. 15, 11070 Нови Београд

Телефон/Факс:
011/66-76-776
011/66-76-183
011/66-02-186
011/71-29-266

Поштански фах: 511

Радно време:
радним данима од 7 до 15 часова

© ЈКП Зеленило-Београд