Предузеће данас

ЈКП "Зеленило-Београд", Београд  је комунално предузеће које се стара о јавном зеленилу

IMG 1778Основано је 1929. године. У ЈКП "Зеленило-Београд", Београд  запосленo је око 1200 радникa. Структура запослених обухвата све нивое стручне спреме а најзаступљенији су кадрови шумарске и хортикултурне струке.

У надлежности предузећа је око 3000 хектара јавних зелених површина (паркова, скверова, рекреативних комплекса, зеленила стамбених насеља, уличних травњака итд.) Оно се стара и о 56.513 стабала у дрворедима града, о 20 санитарних објеката, више од 3.700 жардињера, 17.000 разних типова клупа на зеленим површинама, oкo 7.000 корпи за отпадке, више од 1.300 дечјих игралишта и око 5 000 разних реквизита у оквиру њих.

ЈКП "Зеленило-Београд", Београд  поверена су на управљање, односно старање и заштићена природна добра, Велико Ратно острво са површином од 211 хектара, Бајфордова шума са површином од 59 хектара, Топчидерски, Пионирски и Академски парк, Звездарска шума, као и 31 појединачно заштићених добара - стабала широм Града.

Предузеће има такву унутрашњу организациону структуру да секторски покрива област планирања, пројектовања, изградње и одржавања јавних зелених површина и производње биљног материјала, изградње (подизања) и одржавања (неге) јавних зелених површина.

DSCF2827Предузеће располаже са 12 хектара површине за производњу биљног материјала на отвореном, и 7.000м² под стакленицима.

ЈКП "Зеленило-Београд", Београд  поседује савремену механизацију за подизање зелених површина, одржавање и заштиту биљака, која омогућава предузећу да успешно и ефикасно обавља и најсложеније послове.

Предузећу и професији уопште поверен је, можда, један од најлепших задатака у изградњи Београда, да граду сачува и прошири зеленило, да увећа простор одузет од природе а који се мора вратити човеку.

Унутрашњу организациону структуру Предузећа чини:

 • Сектор за одржавање јавних зелених површина
 • Сектор за изградњу
 • Сектор за биљну производњу
 • Сектор за транспорт и механизацију
 • Сектор за комерцијалне послове
 • Сектор за правне и опште послове и заштићена природна добра
 • Сектор за развој, планирање и пројектовање
 • Сектор за енергетику и одржавање објеката

Поред седам Сектора у Предузећу су организоване и самосталне службе:

 • Служба за атестирање и контролу
 • Одељење за контролу квалитета
 • Центар за информисање
 • Радна јединица за финансијско-рачуноводствене послове
 • Служба за интерну ревизију

© ЈКП Зеленило-Београд