• Почетна
  • Публикације
  • Заштићена природна добра Београда

Заштићена природна добра Београда

cmsImage 1

Стручна, образовна и архивска публикација која приказује свеобухватан преглед заштићених природних добара на подручју Београда

Књига „Заштићена природна добра Београда“ Запис 2008.године јесте прво издање овакве врсте за град Београд.

Књига је објединила стручни рад и знање бројних истраживања у научним институцијама, пре свега Завода за заштиту природе Србије, затим ЈКП „Зеленило Београд“, ЈП „Србијашуме“, Завод за урбанизам, Институт за шумарство, Геолошки институт, Шумарски факултет, Биолошки факултет, Рударско геолошки факултет, Природњачки музеј Београда, Ботаничка башта, Завод за заштиту споменика културе Београда, и стручним службама Управе града Београда, Секретаријата за заштиту животне средине и Секретаријата за комунално-стамбене послове.

Уредник књиге је Хранислав Милановић дипл. инж. пејзажне архитектуре.

© ЈКП Зеленило-Београд