Историјат

istorijatРазвој од првих "Општинских вртлара" до садашњег ЈКП "Зеленило-Београд", Београд дуг 90 година, представља зачетак и развој организованог старања о зеленилу Београда.

Колики је значај зеленила за град, и значај организоване бриге о њему, београђанима је било јасно још седамдесетих година 19. века, када је Општина Града Београда, и пре формалног оснивања посебне службе за бригу о Зеленилу, почела са ангажовањем квалификованих вртлара. Коначно, 1929. године Београд оснива и посебну службу, као један од шест одсека Техничке дирекције Београдске општине - прво под називом "Одсек за паркове", а нешто касније "Одсек за паркове и пошумљавања", чију традицију наставља данашње предузеће "ЈКП "Зеленило-Београд", Београд.

Одсек је имао шест служби (одељења), и то:

  • вртларска са расадником и стакларом
  • за шуме
  • за пољопривреду (сложена економија "Рева", настала исушивањем мочварних терена у Банату - Панчевачки рит, од које 1945. године настаје ПКБ)
  • зоолошки врт
  • за декорацију
  • за рестаурирање и конзервирање Београдске трврђаве (од кога 1961. године настаје данашњи Завод за заштиту споменика културе)

Први руководилац, пионир хортикултурне струке на нашим просторима и зачетник данашњег предузећа био је Александар Крстић. Тај развојни пут од "Одсека" до садашњег Предузећа представља историјат развоја и друштвено организованог старања о зеленилу главног града Републике Србије, Београда.

© ЈКП Зеленило-Београд