Делатност предузећа

delatnost1ЈКП "Зеленило-Београд", Београд  је  Јавно комунално предузеће које врши делатности уређења и одржавања јавних зелених површина, одржавања јавних санитарних објеката, пратеће производње и поправке парковских, спортских и других реквизита, производње цвећа, украсног биља и попуне садница у парк-шумама.

Комуналне делатности ЈКП "Зеленило-Београд", Београд обавља на територији десет градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски Венац, Стари Град и Чукарица.

delatnost2

Поред наведене комуналне делатности предузеће обавља и делатности које су у функцији комуналне делатности: уређење нових паркова, зелених и рекреационих површина, у мањем обиму трговина цвећем, садним материјалном, семенском робом, средствима за заштиту биља и др., израда планске, инвестиционе и техничке документације за уређење и реконструкцију постојећих паркова, зелених и рекреационих површина и пратећих објеката и опреме.

© ЈКП Зеленило-Београд