Жардињере

ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд одржава више од 3700 жардињера различитог облика и величине

cmsImagee009

У урбаним срединама у којима господаре бетон, челик и асфалт, зеленило , без обзира у ком облику и у којој количини, је и неопходно и пожељно. Свака нова биљка, сваки нови цвет, сваки нови метар зелене површине је допринос здравијем и лепшем животу. У том смислу одређено место и значај припада и жардињерама.

О жардињерама у Београду бригу води Служба жардињера ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд. Висеће жардињере на канделабрима, распоређене су дуж саобраћајница али и на другим слободним и зеленим површинама, пре свега испред различитих институција и установа и на пешачким зонама, на територији осам градских општина. У зависности од тога где се налазе одређује се интезитет њиховог одржавања-учесталост обављања одређених операција-визулени изглед и квалитет садног материјала.

IMG 0929

Жардињере немају само значај са аспекта очувања и унапређења човекове животне средине већ у великој мери доприноси лепшем изгледу простора где га има. Поред тога оне имају и своју практичну функцију. У визуелном смислу обезбеђују раздвајање саобраћајних трака а да при томе не угрожавају прегледност возила и семафора. Уз то жардињере имају улогу заштите одрећених површина у граду- тргова, скверова, посебних градских зона, тротоара итд.

У току једне године садни материјал у жардињерама се мења два пута.

© ЈКП Зеленило-Београд