Зелени бонтон

zeleni-bonton

Аутор књиге "Зелени бонтон" је дипломирани инжењер пејзажне архитектуре Драгана Туцовић Баранац.

Ова књига на једноставан начин едукује читаоца о култури живљења и уређења животног простора.

У књизи су дате смернице за озелењавање ентеријера у стану, украшавање балкона и тераса цвећем, уређење животне околине. Описан је бонтон приликом поклањања цвећа.

Читаоци могу из публикације да науче како да чувају и воде бригу о нашим заједничким јавним зеленим површинама.

Ова публикација је издата 2007. године, у тиражу од 1 500 примерака.

© ЈКП Зеленило-Београд