Документи

Правни оквир

Корисни документи

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ ЗА ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРА,БЕОГРАД

  ПРАВИЛНИК О МАПИРАЊУ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

  СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Финансијски извештаји

Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.09.2020. године (III Квартал 2020.године)

© ЈКП Зеленило-Београд