Документи

Правни оквир

  Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд“

 Правилник о ближем уређивању поступaка јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и посебних услуга

 Одлукa о именовању лица за заштиту података о личности

Корисни документи

 Регистар ризика ЈКП „Зеленило-Београд“ Београд

 Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП "Зеленило-Београд"

  Правилник о мапирању пословних процеса

  Стратегија управљања ризицима

  План управљања споменик природе „Бајфордова шума“ 2021– 2030

  Мишљење на План управљања заштићеним природним добром „Бајфордова шума“

  План управљања предела изузетних одлика „Велико ратно острво“ 2021-2030

Финансијски извештаји

© ЈКП Зеленило-Београд