Документи

Правни оквир

Корисни документи

   План управљања за споменике природе „Појединачна стабла“ за период 2022 - 2026. година

Мишљење на план управљања за споменике природе "Појединачна стабла" 2022-2026

 Стратегија управљања ризицима

Регистар ризик

Правилник о мапирању пословних процеса

Листа пословних процеса

Писане процедур

Правилники о ФУК-у

  План управљања споменик природе „Бајфордова шума“ 2021– 2030

  Мишљење на План управљања заштићеним природним добром „Бајфордова шума“

  План управљања предела изузетних одлика „Велико ратно острво“ 2021-2030

Финансијски извештаји

 

© ЈКП Зеленило-Београд