Пројектовање

ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд у свом саставу има Биро за пројектовање

projektovanje

Биро за пројектовање јединствен је на нашим просторима у области уређења и озелењавања слободних површина, како по броју високо квалификованих кадрова, тако и са традицијом и искуством дугим више од педесет година. Биро је технички и стручно оспособљен за израду најсложенијих хортикултурних пројеката.

У Бироу су обједињени послови сарадње на изради планске документације, давање техничких услова за подизање нових зелених површина, израда инвестиционо техничке документације за уређење и озелењавање објеката (како нових тако и реконструкцију постојећих паркова, зелених и рекреационих површина са пратећим објектима, опремом и инсталацијама које су у саставу тих површина), ревизија, надзор и техничка контрола пројеката за трећа лица и издавање сагласности на све архитектонско-грађевинске пројекте.

Највећи број најстаријих паркова града пројектовао је и извео пионир хортикултурне струке на нашим просторима и оснивач "нуклеуса" данашњег предузећа ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд , покојни инжењер Александар Крстић. Генерације после њега су наставиле тај пионирски посао, а резултат тог континуелног рада су најзначајнији хортикултурни објекти Београда, пројектовани и осмишљени у овом бироу.

Адреса: Рајкова бр.15
Тел:011/71-29-144

© ЈКП Зеленило-Београд