• Почетна
  • Делатности
  • Одржавање зелених површина

Одржавање јавних зелених површина

odrzavanje-jzpСектор за одржавање јавних зелених површина бави се одржавањем јавних зелених површина које су поверене ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд (на територији десет градских општина) а обавља се према годишњем програму који усваја Скупшина града Београда и садржи врсту, обим и динамику радова, као и висину средстава потребних за његову реализацију. 

Услед велике разуђености површина о којима се стара, Сектор одржавања чине погони:Ташмајдан, Топчидер, Нови Београд, Дрвореди, Одржавање шума и Комунални објекти, као и службе: Служба за екологију и заштиту јавног зеленила, Служба жардињера и Служба за поправку реквизита. Прва три наведена погона се даље деле на подручја. Подручја представљају основне јединице и поклапају се са територијом општине на којима се налазе. Велике општине се деле на неколико подручја ради ефикаснијег спровођења радних задатака.

Oдржавање подразумева (Градска Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина) негу и обнову биљног материјала, одржавање стаза, платоа, степеништа, обложених косина и сл. као и одржавање објеката (дечијих игралишта, спортских терена са реквизитима, жардинијера, јавних санитарних објеката и сл.), одржавање и замену инсталација и инвентара који припадају тој површини и служе њеном одржавању, одржавање чистоће, чишћење снега и леда као и предузимање мера за заштиту од пожара, антиерозивних мера и мера за заштиту од других елементарних непогода, инсеката, биљних болести и друге штете. 

Обим и квалитет одржавања јавних зелених површина одређује се према категорији у коју је та површина сврстана. 

Категорије јавних зелених површина утврђује решењем организациона јединица Градске управе надлежна за комуналне послове за подручје десет општина (Секретаријат за комуналне и стамбене послове).

Паркови, скверови, улични травњаци, саобраћајнице и стамбена насеља (јавне зелене површине) сврстани су у пет категорија, у зависности од њиховог друштвеног и историјског значаја, локације, намене, опремљености објеката, броја корисника и економичности одржавања. Ове категорије карактерише одређен број понављања основних операција одржавања зеленила, а према табели усвојених норматива и календар основних радова одржавања јавног зеленила. Нивои одржавања по категоријама су углавном уједначени на свих десет општина.

Делимично уређене површине су сврстане у шесту категорију одржавања.

Према градској Одлуци о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (Службени лист града Београда , бр.12/2001, 15/2001, 11/2005.године), уређење и одржавање јавне зелене површине је комунална делатност од општег интереса.

Адреса: Мали Калемегдан бр.8

Тел: 011/26-22-636

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

© ЈКП Зеленило-Београд