• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.2.31/2019 УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ, ПАРТИЈА 2 –УСЛУГА ИЗРАДЕ ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.06.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.31/2019 УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ, ПАРТИЈА 2 –УСЛУГА ИЗРАДЕ ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ

79800000 – услуге штампања и сродне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217476

Рок за достављање понуда:
11.07.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
11.07.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.10/2019- СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА , Партија 5 -Сервис-поправка за машине марке "WILLE", Партија 6 -Сервис-поправка возила марке "OPEL", "KALOS" и "FIAT", Партија 7 -Сервис-поправка путничког возила марке "ЗАСТА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.05.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.10/2019- СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА , Партија 5 -Сервис-поправка за машине марке "WILLE", Партија 6 -Сервис-поправка возила марке "OPEL", "KALOS" и "FIAT", Партија 7 -Сервис-поправка путничког возила марке "ЗАСТАВА и ЛАДА"
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 5- 98300000- разне услуге
Партија 6- 50112200 -услуге одржавања аутомобила
Партија 7- 50112200 -услуге одржавања аутомобила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.06.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:

28.06.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П5

ПРИЛОГ П6

ПРИЛОГ П7

ОДГОВОР 1 1 2 10 19 п5п6п7

ОДГОВОР 2 1 2 10 19 п5п6п7 12.06.2019.

Одлука о додели уговора П5

Одлука о додели уговора П6

Одлука о додели уговора П7

Обавештење о закљученом уговору П5

Обавештење о закљученом уговору П6
Обавештење о закљученом уговору П7

Остала обавештења

ЈН 1.3.6/2019-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗМУЉАВАЊУ ВЕЛИКИ ГАЛИЈАШ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.05.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

45221220– одводни канали и пропусти

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.06.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.06.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ODGOVOR 1 1 3 6 19 12062019

ODGOVOR 1 1 3 6 19 12062019

Одлука о додели уговора 1 3 6 2019

Обавештење о закљученог уговору 1 3 6 19

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о измени уговора

ЈН 1.1.55/2019 Кардани,лежајеви,хидраулична црева за механизацију и возила, Партија 3-Кардани за прикључне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.05.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.55/2019 Кардани,лежајеви,хидраулична црева за механизацију и возила,
Партија 3-Кардани за прикључне уређаје

34913000 -разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=214846

Рок за достављање понуда:
14.06.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
14.06.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.7/2019 МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА Партија 1-Метални профили Партија 2-Арматурно гвожђе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.05.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.7/2019 МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА
Партија 1-Метални профили
Партија 2-Арматурно гвожђе

44316400 – метални производи
14711000- гвожђе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=214198

Рок за достављање понуда:
04.06.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.06.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације 13.05.2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА П1

Обавештење о закљученом уговору 1 1 17 19 П1

Обавештење о закљученом уговору 1 1 7 19 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.40/2019- УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА Партија 1- Осигурање возила Партија 2- Осигурање имовине Партија 3- Колективно осигурање запослених

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.04.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

66510000- услуге осигурања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.06.2019 . године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
28.06.2019. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Појашњење конкурсне документације 15.04.2019.

Појашњење конкурсне документације 17.04.2019.

Појашњење конкурсне документације 24.04.2019.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Oдлука о додели уговора 1 2 40 19 П1

Обавештење о закљученом уговору 1 2 40 19 П1

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије за ЈН 1 2 40 19 П2П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА 1 2 40 19 ПАРТИЈА 2 И ПАРТИЈА 3 13062019

Измена конкурсне документације 1 2 40 /19 Партија 2 и Партија 3 13.06.2019

Измена конкурсне документације 1 2 40 /19 Партија 2 и Партија 3 13.06.2019

Измена Конкурсне документације  1.2. 40 Партија 2 и Партија 3  17.06.2019.

Одлука о додели уговора 1 2 40 19 П2

Одлука о додели уговора 1 2 40 19 П3

Обавештење о закљученом уговору 1 2 40 19 П2

Обавештење о закученом уговору 1 2 40 19 П3

 

 

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд