• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.46 /2019 Делови за уређаје марке "STIHL"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.46 /2019 Делови за уређаје марке "STIHL"

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209716

Рок за достављање понуда:
05.04.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
05.04.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.34/2019 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 3-Нова санитарна галантерија

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.34/2019 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 3-Нова санитарна галантерија

39300000-разна опрема

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209643

Рок за достављање понуда:
02.04.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
02.04.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија-1 Ремонт-поправка надградње хидрауличних платформи, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом, редни број ЈН 1.2.7 /2019

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА,
Партија-1 Ремонт-поправка надградње хидрауличних платформи,
Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом, редни број ЈН 1.2.7 /2019

Назив и ознака из општег речника набавки
50224000- услуге ремонта возних средстава

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
01.04.2019. до 11:00
Јавно отварање понуда:
01.04.2019. у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3 техничка спецификација

Прилог 4 техничка спецификација

Одлука о додели уговора П1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П2

Појашњење и додатне информације

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П2

Остала обавештења

ЈН 1.1.10 /2019 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 2-Травнo семе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
01.04.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
01.04.2019. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна кон док 1 1 10 19 П2

Обавештење о продужетку рока 1 1 10 19 П2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 1 1 10 19 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.8/2019-РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1- Ремонт – поправка корпи, квачила и фрикционих делова
Партија 2-Ремонт- поправка делова за преносне механизме
Партија 3 – Ремонт- поправка цилиндара
Партија 4 – Ремонт – поправка гибња и ковачки радови
Партија 5 – Ремонт и сервисирање хладњака , ауспуха и интеркулера
Партија 6- Ремонт- поправка пумпе високог притиска и дизни
Партија 9 – Ремонт-поправка, машинска обрада моторне групе

50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.03.2019 . године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
25.03.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1-КОКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8 19

ПРИЛОГ 4-КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8 19

ПРИЛОГ 5-КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8  19

ПРИЛОГ 6- КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8 19

ПРИЛОГ 9- КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8 19

ПРИЛОГ 2- КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8 19
ПРИЛОГ 3- КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 8 19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П1

Одлука о додели уговора П9

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П6

Обавештење о закљученом уговору 1 2 8 19 П1

Обавештење о закљученом уговору 1 2 8 19 П2

Обавештење о закљученом уговору 1 2 8 19 П9

Обавештење о закљученом уговору 1 2 8 19 П3

Обавештење о закученом уговору 1 2 8 19 П4

Обавештење о закљученом уговору 1 2 8 19 П5

Обавештење о закљученом уговору 1 2 8 19 П6

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН бр. 1.2.10/2019- СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА Партија 1-Сервис-поправка возила тип "MERCEDES" Партија 2-Сервис-поправка возила тип "FAP" Партија 3- Сервис-поправка возила марке "IVECO“ Партија 8-Сервис-поправка за

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.02.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН бр. 1.2.10/2019- СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Партија 1-Сервис-поправка возила тип "MERCEDES"
Партија 2-Сервис-поправка возила тип "FAP"
Партија 3- Сервис-поправка возила марке "IVECO“
Партија 8-Сервис-поправка за комуналне машине марке "PIAGGIO"
- 50114000 - услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.03.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2
ПРИЛОГ 3
ПРИЛОГ 4

Појашњење кон.док.ЈН1.2.10 П1 Сервис поправка возила тип МЕРЦЕДЕС 27.02.2019.

Одлука о додели уговора П1
Одлука о додели уговора П2
Одлука о додели уговора П3
Одлука о додели уговора П8

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П8

Обавештење о закљученом уговору П2
Обавештење о закљученом уговору П3

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд