• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 1.2.18/2019 РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ (Сервисирање тахографа и функционално одржавање)

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.07.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.18/2019 РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ (Сервисирање тахографа и функционално одржавање)

50114000 Услуге поправке и одржавања теретних возила

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=220447

Рок за достављање понуда:
23.07.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
23.07.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог уз конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.25/2019 – НОСАЧИ ОД БРОНЗЕ ЗА КЛУПЕ У КНЕЗ МИХАЈЛОВОЈ УЛИЦИ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.25/2019 – НОСАЧИ ОД БРОНЗЕ ЗА КЛУПЕ У КНЕЗ МИХАЈЛОВОЈ УЛИЦИ

45223100 –састављање металних конструкција

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=220272

Рок за достављање понуда:
19.07.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.07.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ броj 1.3.9/2019- РАДОВИ НА ОБНАВЉАЊУ И ТЕХНИЧКОМ УНАПРЕЂЕЊУ БЕТОНСКЕ БАЗЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.07.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.3.9/2019- РАДОВИ НА ОБНАВЉАЊУ И ТЕХНИЧКОМ УНАПРЕЂЕЊУ БЕТОНСКЕ БАЗЕ
45260000– радови на крову и други посебни грађевински занатски радови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/MojeNabavke.aspx

Рок за достављање понуда:
11.07.2019. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
11.07.2019. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ПОЛИПРОПИЛЕНСКЕ И ПВЦ саксије, редни број ЈНМВ 1.1.19/2019

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.06.2019. године Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ПОЛИПРОПИЛЕНСКЕ И ПВЦ саксије, редни број ЈНМВ 1.1.19/2019
03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.06.2019. до 11:00
Јавно отварање понуда:
24.06.2019. у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.2.3/2019 ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ –Услуга ангажовања нисконосеће приколице

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.06.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.3/2019 ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ –Услуга ангажовања нисконосеће приколице
60000000– Услуге превоза ( изузев превоза отпада)

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217559

Рок за достављање понуда:
20.06.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
20.06.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.3.10/2019- ПРОЈЕКАТ И ИЗВОЂЕЊЕ НА ТЕРЕНУ "МИНИ СОЛАРНО НЕЗАВИСНО НАПАЈАЊЕ"

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана10.06.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.3.10/2019- ПРОЈЕКАТ И ИЗВОЂЕЊЕ НА ТЕРЕНУ "МИНИ СОЛАРНО НЕЗАВИСНО НАПАЈАЊЕ"

45311200 – електромонтажни радови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.06.2019. године до 11часова 
Јавно отварање понуда:
25.06.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена и појашњење конкурсне документације 14.06.2019.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14.06.19.

ОДГОВОР 20.06.2019.

Одлука о додели уговора 1 3 10 19

Обавештење о закљученом уговору 1 3 10 19

 

О

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд