• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.40./2015- ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ Партија 3- Акумулатори Партија 4 –Филтери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.02.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 3 – акумулатори: 31400000 акумулатори,примарне ћелије и примарне батерије
Партија 4 – филтери: 34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

ЈН 1.1.32/2015 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА, Партија 1-Делови за теретна возила марке "МЕРЦЕДЕС" Партија 2-Делови за теретна возила марке „ZASTAVA IVEKO“ Партија 3-Делови за теретна возила марке „KIA“ Партија 4-Делови за теретна возила марке "MULTICAR" са п

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.02.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.32/2015 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА,
Партија 1-Делови за теретна возила марке "МЕРЦЕДЕС"
Партија 2-Делови за теретна возила марке „ZASTAVA IVEKO“
Партија 3-Делови за теретна возила марке „KIA“
Партија 4-Делови за теретна возила марке "MULTICAR" са прикључцима
Назив и ознака из општег речника набавки:
34330000 – резервни делови за теретна возила, доставна возила.

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=126624

Рок за достављање понуда:
24.03.2016. до 11:00
Јавно отварање понуда:
24.03.2016. у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог 1 конкурсне документације

Прилог 2 конкурсне документације

Прилог 3 конкурсне документације

Прилог 4 конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Појашњење конкурсне документације за П4 "MULTICAR"

Измена конкурсне документације за партију 4 "MULTICAR"

Измена 2 конкурсне документације

Измена 2 конкурсне документације

Измена конкурсне документације 16.03.2016.

Прилог 1 измена П1 " МЕРЦЕДЕС"

Прилог 2-измена П2 "ЗАСТАВА И ИВЕКО"

Прилог 3 измена п3" КИА"

Прилог 4 измена П4 " МУЛТИЦАР"

Измена конкурсне документације за партију 2 (18.03.2016)

Прилог 2

Остала обавештења

Обавештење о прудужењу рока за подношење понуда

 

ЈН 1.1.34/2015-Резервни делови за комуналне машине,путничка возила и тракторе, Партија 2-Делови за путничко возило „ZASTAVA 101“ и „LADA“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.01.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000 – разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.02.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
25.02.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.31/2015 -Делови за теретна возила марке „ФАП“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.01.2016. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
ЈН 1.1.31/2015 -Делови за теретна возила марке „ФАП“
34330000 – резервни делови за теретна возила, доставна возила.

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.02.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.02.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.65/2015. ПАНЕЛИ ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.01.2016. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.65/2015.ПАНЕЛИ ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ

44175000 – Панели

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
04.02.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.02.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели

Остала обавештења

ЈН 1.1.74/2015 МАШИНА ЗА УСИТЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНОГ ОТПАДА И ДРВНЕ МАСЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

МАШИНА ЗА УСИТЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНОГ ОТПАДА И ДРВНЕ МАСЕ ЈН 1.1.74/2015

42996100 - уситњивачи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
02.02.2016. до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
02.02.2016. у 11:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена и допуна конкурсне документације 1

Одлука о додели

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд