• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.4 /2018- ГУМЕНЕ ПЛОЧЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.07.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.4 /2018- ГУМЕНЕ ПЛОЧЕ
44171000-плоче(грађевинарство)

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.08.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.08.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације 31.07.2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.2.11/2018 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 5 -Сервис-поправка за машине марке "WILLE", Партија 6 - Сервис-поправка возила марке "OPEL", "KALOS" и "ПУНТО".

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.07.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2018 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 5 -Сервис-поправка за машине марке "WILLE", Партија 6 - Сервис-поправка возила марке "OPEL", "KALOS" и "ПУНТО".
- 50114000 - услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.08.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
14.08.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П5

ПРИЛОГ П6

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА П5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА П6

Oбавештење о закљученом уговору П6

Oбавештење о закљученом уговору П5

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.12/2018 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА,Партија 3-Сервис за надоградњу цистерне,Партија 4-Сервис за надоградњу миксера

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.07.2018.. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.12/2018 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА,Партија 3-Сервис за надоградњу цистерне,Партија 4-Сервис за надоградњу миксера.
- 50114000 - услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.08.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.08.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П3

ПРИЛОГ П4

Одлука о обустави поступка П4

Обавештење о обустави поступка П4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА П3

Обавештење о закљученом уговору П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.73/2018 - ПУТАРСКА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.07.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34100000-моторна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.08.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.08.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 73 18

Oбавештење о закљученом уговору 1 1 73 18

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.74/2018- КИПЕР

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.07.2018. године.

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34100000– Моторна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.08.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
08.08.2018. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 74 18

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ОП ЈН 1.1.59/2018 КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА Партија 3 -Кардани за прикључне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.07.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА Партија 3 -Кардани за прикључне уређаје, редни број ОП ЈН 1.1.59/2018

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.08.2018. до 11:00
Јавно отварање понуда:
13.08.2018. у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд