• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 1.1.98/2018- ЕЛЕКТРИЧНИ ВАКУМСКИ САМОХОДНИ УСИСИВАЧ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.11.2018.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈНМВ 1.1.98/2018- ЕЛЕКТРИЧНИ ВАКУМСКИ САМОХОДНИ УСИСИВАЧ
31600000 –електрична опрема и апарати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.12.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
10.12.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 98 18

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.2.10/2018 УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ВОЗИЛИМА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.10/2018 УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ВОЗИЛИМА

50800000- разне услуге поправке и одржавања

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=202321

Рок за достављање понуда:
10.12.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
10.12.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог уз конкурсну документацију

Одговор од 04.12.2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.66/2018- ПНЕУМАТИЦИ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

34350000 - гуме за тешка и лака возила

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.12.2018. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
06.12.2018. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације  29.11.2018.

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору 1 1 66 18

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Електро делови за механизацију и возила са специјалном надградњом редни број ЈН МВ 1.1.94/2018

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Електро делови за механизацију и возила са специјалном надградњом редни број ЈН МВ 1.1.94/2018

Назив и ознака из општег речника набавки
34913000 -разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.11.2018. до 9
Јавно отварање понуда:
26.11.2018. у 9:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

 

НАБАВКА МОТОРНИХ ДУВАЧА редни број ЈН МВ 1.1.96/2018

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

НАБАВКА МОТОРНИХ ДУВАЧА редни број ЈН МВ 1.1.96/2018
Назив и ознака из општег речника набавки
16600000 Специјалне пољопривредне или шумарске машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.11.2018. дo 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.11.2018. у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.92/2018 - МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

43325000 -опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.11.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.11.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 92 18

Обавештење о закљученом уговору 1 1 92 18

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд