Новости

Вертикално озелењавање на Сајму

Новитет, који ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд врши, када је улепшавање Београда у питању, јесте и вертикално озелењавање дуж саобраћајница.

После Булевара Михајла Пупина, овакав начин улепшавања саобраћајнице радници ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд извели су у току данашњег дана у улици Булевар Војводе Мишића на Сајму, на општини Савски венац. На металну заштитну ограду на разделној траци, у дужини од 100 метара, постављено је 600 комада саксија у којима је засаћено преко 4500 комада сезонског цвећа, шибља и перенама различитих врста, чиме је постигнута динамика вертикалног озелењавања.

Настави са читањем

Још једном апелујемо – чувајмо зелене повшине

У улици Омладинских бригада, на међублоковској зеленој површини између бројева 41 и 43 радници ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, вршећи своје редовне активности, приметили су механичка оштећења на једном стаблу багрема и на једном стаблу јавора. Непознато лице је, оштетило кору и део дебловине стабла, тако што је тупом предметом ударао по стаблу или је бургијом бушио рупе на стаблу.

Настави са читањем

Редовне мере неге на стаблима у Чубурском парку

 

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд је, данас (15.августа), у Чубурском парку, у складу са редовним Програмом одржавања јавних зелених површина, извршило радове на издизању крошњи и сечи сувих грана на четири стабла (шљива, јавор, бреза и кедар), на једном стаблу липе вршено је обликовање круне стабла, док су четири сува стабла (бор, смрча, кестен и липа) посечена, јер су била ризична за кориснике овог изузетно посећеног парка.

Настави са читањем

Уклањање сувих и ризичних стабала

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд је 10.јула извршило уклањање потпуно сувог стабла липе на углу Француске и Симине улице. Данас су радници овог предузећа уклонили још једно суво стабло липе у Француској улици код броја 24, а током следеће недеље је у плану сеча сувог и оболелог стабла код броја 16 у истој улици. Сва три стабла се секу из безбедносних разлога, због тога што представљају ризик како за пешаке, тако и за возила која пролазе овом веома фреквентном саобраћајницом.

Настави са читањем

Радови на уређењу разделне траке на Аутопуту кроз Београд

Обавештавамо Вас да ће ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у суботу 27. јула вршити радове на зеленој разделној траци Аутопута кроз Београд.

Радови, који ће бити извођени у периоду од 7:30 до 14:30 часова подразумеваће кошење, окопавање шибља, хемијско третирање и чишћење у разделној траци на потезу аутопута од Душановачке пијаце до  петље „Ласта“ у смеру ка Нишу.

Настави са читањем

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд - уведен интегрисани систем менаџмента (IMS) и именовање као тела за споровођење оцењивања усаглашености дечијих игралишта

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд је стекло сертификат ISO 14001:2015 – Систем менаџмента животне средине, који је издат под акредитацијом водеће светске организације за испитивање, развој и сертификацију TUV Rheinland.

У ЈКП „Зеленило-Београд“ Београд је истовремено спроведен надзор над системом менаџмента квалитетом (QMS) по захтевима стандарда ISO 9001:2015 који је имплементиран у предходној години.

Настави са читањем

© ЈКП Зеленило-Београд