Засађено ново стабло у Блоку 21

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд топле јануарске дане и повољне временске прилике користи како би на местима, где је то неопходно, физиолошки престарела стабла заменило новим садницама, које ће својом лепотом и виталношћу обрадовати становнике са првим пролећним данима.

Данас су радници овог предузећа у Блоку 21 на Новом Београду засадили садницу платана на месту са кога је морало бити уклоњено труло стабло врбе.

Наиме, јуче је  на локацији Булевар Зорана Ђинђића бр. 44, извршена сеча оболелог и небезбедног стабла врбе, која је представљала потенцијални ризик за суграђане.

Интервенција је извршена у оквиру редовних активности Предузећа, а у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. Пропис 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19) по којој је ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у обавези да са јавних зелених површина, према годишњем програму, између осталог уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела или физиолошки презрела и са аспекта безбедности критична.

Са предметне адресе, било је и више пријава грађана за интервенцију на поменутом стаблу, јер и сами суграђани често примећују небезбедна стабла и указују на то „Зеленилу-Београд“, на чему смо им захвални.

Напомињемо да ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд као предузеће чија је основна делатност уређење и одржавање јавних зелених површина, има велику одговорност према суграђанима, њиховој имовини, осталим објектима и инфраструктури у граду. Због тога је обавеза „Зеленила“ да правовремено предузима све неопходне мере на стаблима, и да стабла у Београду одржава у стању у коме су она безбедна за околину, како би суграђани и њихова имовина били заштићени.

Наше Предузеће, током сваке године, на јавним зеленим површинама, новим садницама вишеструко надокнади број сувих или оболелих стабала која су морала бити уклоњена.

© ЈКП Зеленило-Београд