• Почетна
  • Новости
  • Засађено десет стабала у Скадарској и Улици Емилијана Јосимовића

Засађено десет стабала у Скадарској и Улици Емилијана Јосимовића

Банка „Поштанска штедионица“ је поводом прославе јубилеја донирала граду укупно десет дрворедних стабала која су засађена данас.  Стабла су уз помоћ радника ЈКП „Зеленило-Београд“ засадили руководство банке и Извршни директор за оперативне послове ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд Наташа Шишаковић.

,,Десет садница које су произведене по највишим стандардима расадничарске производње и квалитета,  прсне ширине 25цм и висине 2,20 метра, чине део целине на којој се ради у Скадарлији. Овим садницама добиће се функционални и визуелни ефекат. Изузетно нам је драго што смо део пројекта реализовали са Банком Пoштанском штедионицом. У склопу реконструкције дела Скадарске улице, ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд извршиће садњу 39 нових висококвалитетних дрворедних садница. На овај начин, значајно ће се унапредити како еколошки тако и естетски сегмент квалитета амбијенталне целине Скадарске улице. Уређење се изводи и у околним улицама у којима је такође предвиђена садња дрворедних садница лишћара.„ - истакла је овом приликом Наташа Шишаковић.

„Реконструкција ових улица предвиђа израду бетонских подконструкција за садна места дрворедних садница и израду декоративних бордура од гранитне коцке око сваког дрворедног стабла. На тај начин се регулише усмеравање кореновог система дрворедних стабала и тиме избегава контакт са инсталацијама, засторима и објектима. Свака дрворедна садница имаће уграђен и заливни систем тзв. кап по кап.“ - додала је Шишаковић.

Банка Поштанска штедионица поклонила је шест стабала липе која су засађена у Скадарској улици и четири стабла багрема са кишобранастом формом крошње, која су засађена у улици Емилијана Јосимовића. 

„Наша мисија је стварање, одржавање и увећање вредности за акционаре, клијенте и друштво у целини. Као државној банци веома нам је важно да будемо друштвено одговорни према заједници у којој послујемо. Данашња садња стабала мали је допринос Београду“- изјавио је Александар Чортан члан Извршног одбора Банке.

Положај нових садних места је уз регулациону линију улице до каменог ивичњака, чиме се постиже да траса постојећих стабала остане непромењена, а да су дрворедна стабла максимално одмакнута од фасада објеката, остављајући истовремено слободну ширину тротоара за кретање пешака.

С обзиром да дрвореди представљају једну од најважнијих категорија јавног зеленила, саднице којима се изводи озелењавање ових улица су „школоване“ у расаднику, чиме се повећавају шансе за њихов опстанак у тешким градским условима средине.

Вредност сваког новог стабла огледа се у низу функција које врши у градској средини. ЈКП „Зеленило- Београд“ свакодневно ради на томе да грађанима Београда побољша услове живота у урбанизованој средини и можда најважнији посао који ово предузеће ради,  јесте нега постојећих и садња нових стабала у граду.

Током 2018. године Београд је постао богатији за 4 500 нових стабала. Колико је „Зеленило-Београд“ одлучно у настојањима да очува и повећа зелени фонд у граду, говори чињеница да је број стабала који ће бити засађен непрестано расте па је у току 2019. године планирана садња нових 5000 стабала.

ЈКП „Зеленило-Београд“ наставља са континуираном бригом о зеленим површинама у граду. Сталним усавршавањем техника одржавања и неге стабала водимо рачуна да Београд сваке године буде лепши, зеленији и здравији град за све суграђане.

© ЈКП Зеленило-Београд