Засађено 15 стабала у Карађорђевом парку

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд је данас засадило 15 нових стабала у Карађорђевом парку. Парк је богатији за 12 садница липе и три стабла кестена.


Наше Предузеће, током сваке године, на јавним зеленим површинама, новим садницама вишеструко надокнади број сувих или оболелих стабала која су морала бити уклоњена. Садња нових стабала се врши на унапред планираним локацијама. Стабла се саде на површинама које су пројектом предвиђене за садњу, како би се обезбедили адекватни услови за њихов развој и опстанак.

Само у току последње три године, у Карађорђевом парку је засађено 67 нових стабала, а током 2020. године у плану је садња још 27 садница.
У току ове године, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд ће, на територији 10 градских општина, посадити 6.500 стабала.
Овакве редовне активности ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд на свим зеленим површинама потврђују чињеницу да се се предузеће, из године у годину труди да у Београду, на јавним зеленим површинама засади што више стабала чиме се зелени фонд града изнова обнавља и повећава.


У понедељак, (28.01.), у Карађорђевом парку вршена је припрема садних јама за садњу, а извршено је и уклањање три потпуно сува стабла (две липе и стабло граба). Сва три стабла су исечена из безбедносних разлога, због тога што су представљала потенцијалан ризик за кориснике парка.


Интервенција је извршена у оквиру редовних активности Предузећа, а у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. Пропис 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19) по којој је ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у обавези да са јавних зелених површина, према годишњем програму, између осталог уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела или физиолошки презрела и са аспекта безбедности критична.


Напомињемо да ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд као предузеће чија је основна делатност уређење и одржавање јавних зелених површина, има велику одговорност према суграђанима, њиховој имовини, осталим објектима и инфраструктури у граду. Због тога је обавеза „Зеленила“ да правовремено предузима све неопходне мере на стаблима, и да стабла у Београду одржава у стању у коме су она безбедна за околину, како би суграђани и њихова имовина били заштићени.

© ЈКП Зеленило-Београд