Уређено шеталиште на левој обали Саве

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд учествовало је данас у уређењу шеталишта на левој обали реке Саве.

Потез на којем су извођени радови је шеталиште уз Саву од блока 45 до блока 70 на Новом Београду. Акција ће бити настављена и сутра, док цео потез не буде уређен.

У акцији је осим ЈКП „Зеленила-Београд“  учествовало и ЈКП "Градска  чистоћа“.  Радници „Зеленила-Београд“ су вршили кошење зелених површина, орезивање шибља и чишћење наноса са стаза. Клупе на шеталишту, које су биле дотрајале замењене су новим.  Сви радови су изведени уз ангажовање неопходне механизације- косионих уређаја, тримера, путара и сл.

ЈКП „Градска чистоћа“ је било укључена сакупљање и одвожење отпада и кабастог смећа и прање стаза уз помоћ цистерне.

Циљ Акције уређења био је да се једно од најпосећенијих шеталишта у Београду уреди, и да се суграђанима обезбеде покошене и чисте површине за рекреацију, дружење и уживање у природи и лепоти реке.

POSLE radova 1

POSLE radova 1

POSLE radova 2

POSLE radova 2

POSLE radova 3

POSLE radova 3

POSLE radova 4

POSLE radova 4

POSLE radova 5

POSLE radova 5

POSLE radova 6

POSLE radova 6

PRE radova 1

PRE radova 1

PRE radova 2

PRE radova 2

PRE radova 3

PRE radova 3

PRE radova 4

PRE radova 4

U TOKU radova 1

U TOKU radova 1

U TOKU radova 2

U TOKU radova 2

U TOKU radova 3

U TOKU radova 3

U TOKU radova 4

U TOKU radova 4

U TOKU radova 5

U TOKU radova 5

© ЈКП Зеленило-Београд