• Почетна
  • Новости
  • Уклањање сувих грана и стабала у парку Калемегдан које представљају ризик по пролазнике и околину

Уклањање сувих грана и стабала у парку Калемегдан које представљају ризик по пролазнике и околину

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће од сутра (13.07.2021. год.) започети радове на сечи сувих грана и сечи сувих стабала у парку Калемегдан.

Ови радови се изводе у оквиру спровођења мера неге на стаблима који су предвиђени Програмом редовног одржавања зелених површина ЈКП „Зеленило-Београд“.

Стабла се уклањају јер су сува са видљивим фитопатолошким и ентомолошким оштећењима као и видљивом трулежи, а с обзиром да се налазе у близини дечјих игралишта и пешачких стаза у једном од најпосећенијих паркова у граду, представљају ризик по пролазнике и околину.

Интервенција се врши у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

У јесењој садњи, у плану је садња нових садница високо декоративних средњих и високих лишћара, која ће заменити исечена сува стабла.  ЈКП „Зеленило-Београд“ је у протекле три године у парку Калемегдан посадило преко 150 нових садница високог квалитета. Сталном садњом декоративних стабала обогаћујемо биљни фонд, као и колорит у Калемегданском парку.

ЈКП „Зеленило-Београд“ континуирано ради на очувању и оплемењивању свих зелених површина у граду.

© ЈКП Зеленило-Београд