• Почетна
  • Новости
  • Светски Дан шума - ЈКП "Зеленило-Београд" одржава око 400 хектара парк-шума

Светски Дан шума - ЈКП "Зеленило-Београд" одржава око 400 хектара парк-шума

Светски дан шума установљен је 1971. године, како би се повећала свест светске јавности о значају и улози шума за опстанак модерног човека.

Шуме су природни произвођачи кисеоника. Хектар шуме или масива градског зеленила, у току само једног сата, „удахне“ око 8 кг угљен диоксида, колико, за исти временски период, у атмосферу дисањем издахне приближно 200 људи. Када се овоме дода чињеница да нас шуме штите од удара ветра и буке, јасно је зашто сваки насељенији град у Европи има појас приградских шума.

ЈКП „Зеленило-Београд” одржава око 400 хектара парк - шума, од чега је 16 хектара заштитних појасева. Програмом одржавања „Зеленила“ обухваћене су шуме на Милићевом брду, шуме Бањички вис, Бенцион Були, Лисичији поток, Хајд парк, Рајсова падина, Графичар, Топчидерско брдо, Парк шума Јајинци, падина Медаковић 3, Шумице, Кијево Кнежевац, шума на Петловом брду и шума на Бежанијској коси. Поред ових локација, ЈКП „Зеленило-Београд“ газдује и шумама које спадају под заштићена природна добра - Бајфордова шума, Звездарска шума као и део шуме Топчидер.

У оквиру свог редовног Програма одржавања, ЈКП „Зеленило-Београд“, из године у годину,  активно ради на садњи великог броја стабала, како на јавним зеленим површинама, тако и у у оквиру парк – шума које су Предузећу поверене на одржавање. Тако су, у садној сезони јесен зима 2023/2024 вредни и врло посвећени радници „Зеленила“ посадили 2400 комaда садница аутохтоних врста лишћара и четинара само на шумским подручјима.

Шуме су важан део система градског зеленила и примарно доприноси спречавању појаве клизишта, регулисању и побољшању микроклиматских услова и услова за одмор и рекреацију у нашем граду.

           

© ЈКП Зеленило-Београд