Сервисне информације

Обавештење о планираним радовима за петак (01.09.2021.год)

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће сутра у ул. Зрењанински пут бр.146 извршити радове на уклањању два сува и небезбедна стабла тополе.  

Радови се изводе на основу уговора са Дирекцијом за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда, а у складу са записником Секретаријата за комуналне и стамбене послове града Београда бр. 352-169/21 од 21.04.2021. године.

 

Обавештење о планираним радовима на општини Стари град

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће сутра (30.09) вршити обликовање стабала и сечу сувих грана на две локације на општини Стари град. У ул.Мике Аласа 26-28 вршиће се обликовање једног стабла липе, једног стабла копривића и једног стабла ораха. У Улици Високог Стевана код броја 30, биће извршено орезивање једног стабла трешње.

По завршеним радовима биће извршени утовар и одвоз дрвне масе.

Радови се врше у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

Настави са читањем

Обавештење о планираним радовима на кошењу зелених површина дуж саобраћајнице „Аутопут за Нови Сад“

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у периоду од 29.09.2021. године, до 05.10.2021. године изводити радове на кошењу травњака на левој и десној страни, као и у разделној траци „Аутопута за Нови Сад“, по уговору са ЈП „Путеви Београда“.

Сутра (29.09.) ће се радови на кошењу зелених површина изводити на десној страни аутопута, као и у разделној траци на потезу од насеља Галеника до Петље Батајница.

Наредних дана са радовима ће се прећи на леву страну аутопута, од петље Батајница у смеру ка Београду.

Кошење ће се вршити уз пратњу сигнализације. Молимо суграђане за стрпљење и разумевање.

Планирани радови на Новом Београду

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће сутра (29.09.), извршити радове на уклањању једног потпуно сувог дрворедног стабла платана, у Улици Булевар Михаила Пупина- преко пута Старог Меркатора. По завршеној интервенцији биће извршен утовар и одвоз дрвне масе.  У периоду мировања вегетације, на овом месту извршићемо садњу нове саднице платана.

У наредним данима, такође на Новом Београду, у дрворедном низу на паркингу испред зграде „Енергопројект“, планирано је уклањање два ризична стабла јавора, која ће такође бити замењена новим стаблима у току јесење садње.

Настави са читањем

Обавештење о планираним радовима у ул. Краљице Катарине

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у току сутрашњег дана (21.09.2021.) извршити интервенцију уклањања стабла у Улици Краљице Катарине бр.62 на Чукарици. Стабло се уклања из разлога што се налази на траси инсталација и омета санацију квара на магистралном топловоду.

Настави са читањем

Обавештење о планираним радовима на Врачару

ЈКП "Зеленило-Београд" ће данас (20.09.) , у стамбеном насељу Милешевска-Синђелићева извршити радове на орезивању два сува стабла, једног платана и једне брезе, до безбедне висине.

Ови радови се врше у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

У наредним данима планирани су и радови на орезивању стабла у Милешевској улици код броја 38, у складу са Решењем Секретаријата за инспекцијске послове града Београда бр.X-02 355-968/2021 од 27.08.2021. године.

По завршеним интервенцијама биће извршени и радови на уклањању и одвозу дрвне масе.

© ЈКП Зеленило-Београд