Сервисне информације

Обавештење: Уклањање три сува стабла у улици Мике Аласа

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће сутра (15.07.2021. год.) извршити уклањање три сува стабла са локације Миле Аласа 26-28 и то стабло липе, јавора и ораха.

Ови радови се изводе у оквиру спровођења мера неге на стаблима који су предвиђени Програмом редовног одржавања зелених површина ЈКП „Зеленило-Београд“.

Стабла се уклањају јер су сува са видљивим фитопатолошким и ентомолошким оштећењима и као таква  представљају ризик по пролазнике и околину, посебно имајући у виду да се налазе у близини стамбених зграда.

Настави са читањем

Обавештење о планираним радовима у парку Војводе Бојовића

На основу записника стручне комисије Секретаријата за комуналне и стамбене послове града Београда ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у току сутрашњег дана (06.07.) извршити радове на уклањању три стабла платана и једног стабла кестена парку Војводе Бојовића који се налази на углу улица Голсвордијеве и Крунске.

Стабла се уклањају јер су физиолошки презрела са видљивим фитопатолошким и ентомолошким оштећењима и као таква представљају ризик по пролазнике и околину.

Интервенција се врши у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19) . по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

Обавештење о планираним радовима на ауто-путу (недеља 27.06.)

Обавештавамо Вас да ће ЈКП „Зеленило-Београд“, у недељу (27.јуна 2021. године) изводити радове на уређењу и одржавању зелених површина са обе стране ауто-пута, као и средње разделне трке на  деоници од пумпе НИС у смеру ка Нишу до петље Бубањ поток.

Вршиће се кошење траве и сакупљање лаког отпада.

У периоду од 5 до 15 часова, по сегментима ће бити затварана лева претицајна и крајња десна саобраћајна трака.

Молимо суграђане за разумевање и стрпљење.

Настави са читањем

Обавештење о планираним радовима у Улици Војислава Илића

На основу захтева предузећа ЈКП „Београдске електране“, ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у току сутрашњег дана (23.06.) извршити радове на уклањању пет стабла тополе  у Улици Војислава Илића бр. 133. Стабла се уклањају због угрожености подземних инсталација и санације магистралног каналског топловода ДН600 на потезу од Улице Војислава Илића бр.133 до Великоморавске улице.

Интервенција се врши на основу Решења о уклањању стабала које је издао Секретаријат за комуналне и стамбење послове града Београда, а у складу са чланом 14., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19) . по којој се уклањање здравих стабла са јавне зелене површине из члана 2. ове одлуке, изузев тач. 8. и 9. у делу који се односи на пошумљене терене, која угрожавају објекте и подземне инсталације, на захтев заинтересованог лица на подручју градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица врши се на основу одобрења организационе јединице Градске управе надлежне за комуналне послове, по претходно прибављеном мишљењу сталне стручне комисије коју ова организациона јединица образује.

Обавештење о планираним радовима на ауто-путу

Обавештавамо Вас да ће ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у недељу (20.јуна 2021. године) изводити радове на уређењу и одржавању површине у средњој траци Сектора 1  ауто-пута од скретања за аеродром (2 км) до „Змај“ пумпе (9,5 км )  у смеру ка Нишу и Шиду (оба правца).

Радови ће подразумевати кошење траве, орезивање шибља, утовар и одвоз и сакупљање лаког отпада.

У периоду од 5 до 15 часова, по сегментима, биће затварана лева претицајна саобраћајна трака.

Молимо суграђане за разумевање и стрпљење.

Настави са читањем

Обавештење о планираним радовима на ауто-путу

Обавештавамо Вас да ће ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у недељу (13.јуна 2021. године) изводити радове на уређењу и одржавању површине у разделној траци  ауто-пута, на  деоници од петље Мостар до Подвожњака – искључење за Коњарник.

Вршиће се кошење траве, орезивање шибља, утовар и одвоз, третирање корова, постављање саксија и сакупљање лаког отпада,  

У периоду од 5 до 14:30 часова, по сегментима ће бити затварана лева претицајна саобраћајна трака.

Молимо суграђане за разумевање и стрпљење.

Настави са читањем

© ЈКП Зеленило-Београд