Сервисне информације

Обавештење о планираним радовима у Улици Војислава Илића

На основу захтева предузећа ЈКП „Београдске електране“, ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у току сутрашњег дана (23.06.) извршити радове на уклањању пет стабла тополе  у Улици Војислава Илића бр. 133. Стабла се уклањају због угрожености подземних инсталација и санације магистралног каналског топловода ДН600 на потезу од Улице Војислава Илића бр.133 до Великоморавске улице.

Интервенција се врши на основу Решења о уклањању стабала које је издао Секретаријат за комуналне и стамбење послове града Београда, а у складу са чланом 14., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19) . по којој се уклањање здравих стабла са јавне зелене површине из члана 2. ове одлуке, изузев тач. 8. и 9. у делу који се односи на пошумљене терене, која угрожавају објекте и подземне инсталације, на захтев заинтересованог лица на подручју градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица врши се на основу одобрења организационе јединице Градске управе надлежне за комуналне послове, по претходно прибављеном мишљењу сталне стручне комисије коју ова организациона јединица образује.

Обавештење о планираним радовима на ауто-путу

Обавештавамо Вас да ће ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у недељу (20.јуна 2021. године) изводити радове на уређењу и одржавању површине у средњој траци Сектора 1  ауто-пута од скретања за аеродром (2 км) до „Змај“ пумпе (9,5 км )  у смеру ка Нишу и Шиду (оба правца).

Радови ће подразумевати кошење траве, орезивање шибља, утовар и одвоз и сакупљање лаког отпада.

У периоду од 5 до 15 часова, по сегментима, биће затварана лева претицајна саобраћајна трака.

Молимо суграђане за разумевање и стрпљење.

Настави са читањем

Обавештење о планираним радовима на ауто-путу

Обавештавамо Вас да ће ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у недељу (13.јуна 2021. године) изводити радове на уређењу и одржавању површине у разделној траци  ауто-пута, на  деоници од петље Мостар до Подвожњака – искључење за Коњарник.

Вршиће се кошење траве, орезивање шибља, утовар и одвоз, третирање корова, постављање саксија и сакупљање лаког отпада,  

У периоду од 5 до 14:30 часова, по сегментима ће бити затварана лева претицајна саобраћајна трака.

Молимо суграђане за разумевање и стрпљење.

Настави са читањем

Обавештење о планираним радовима у Ул. Бранка Ћопића

ЈКП "Зеленило-Београд", Београд данас има у плану радове на уклањању три дрворедна стабла, два платана и једног кестена у Улици Бранка Ћопића бр. 4 у насељу Миријево.

Уклањање се врши у складу са Решењем за уклањање стабала издатим од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове града Београда, а због квара који је настао на канализационој мрежи у тој улици. 

По завршетку вегетационог периода и отклањању квара, када наступе повољни услови за садњу, на овом месту биће засађена нова стабла.

© ЈКП Зеленило-Београд