Сервисне информације

Обавештење о планираним радовима на уклањању девет сувих стабала у Парку „88 стабала“

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у четвртак, 16.09.2021. године, у Парку „88 стабала“ који се налази између улица Петра Мартиновића и Стеве Тодоровића на општини Чукарица, извршити уклањање девет потпуно сувих стабала.

Настави са читањем

Обавештење о планираним радовима за уторак и среду

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у току сутрашњег дана (14.09.2021.) извршити радове на уклањању једног стабла јавора који се налази у дрвореду, у Небојшиној улици код броја 41, на углу са Ламартиновом улицом. Стабло је труло у приданку и као такво може представљати ризик за грађане или имовину. По завршеној интервенцији биће извршени и радови на утовару и одвозу дрвне масе.

Настави са читањем

Обавештење о планираним радовима за 09.09. 2021.

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у току сутрашњег дана (09.09.2021.) извршити радове на уклањању једног сувог стабла бора у парку у Влајковићевој улици, поред Народне скупштине. Такође ће бити извршени радови на орезивању сувих грана на листопадним и четинарским стаблима у овом парку.

По завршеној интервенцији биће извршени и радови на утовару и одвозу дрвне масе.

Настави са читањем

Обавештење о планираним радовима за 07.09.2021.

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у току сутрашњег дана (07.09.2021.) извршити радове на уклањању једног сувог стабла јасена у дрвореду у Улици Војводе Богдана бр. 12.

У питању је потпуно суво стабло јасена, које као такво представља потенцијални ризик за грађане или имовину. Интервенција се врши у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

Такође, су планирани и радови на уклањању једног стабла софоре у Земуну, у Улици Цара Душана бр.155. Ови радови се врше у складу са донетим Решењем Секретаријата за комуналне и стамбене послове града Београда бр.352.1-192/2021 од 30.07.2021.године.

Настави са читањем

Обавештење о планираним радовима на уклањању једног стабла кестена у улици Грчића Миленка и једног стабла суве липе у Булевару војводе Мишића

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у понедељак 06.09.2021. године, извести радове на уклањању једног стабла кестена у улици Грчића Миленка преко пута броја 62, на основу решења Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

У питању је полу суво стабло, са бројним присутним оштећењима на деблу које представља потенцијални безбедоносни ризик.

Такође, ће истог дана извршити и уклањање сувог стабла липе, које је пукло у приданку, а налази се на зеленој површини у улици Булевар војводе Мишића, непосредно уз саобраћајницу и представља ризик по пролазнике и околину.

По завршетку радова на уклањању ова два стабла ЈКП „Зеленило-Београд“ ће извршити радове и на утовару и одвозу дрвне масе са предметних површина.

Настави са читањем

© ЈКП Зеленило-Београд