Обавештење о планираним радовима за уторак, 28.12.2021. године

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у уторак, 28.12.2021. године извршити сечу два стабла.

У блоку 28, у улици Милутина Миланковића планирани су радови на сечи стабла тополе. Поменуто стабло, робусних димензија, својим кореном подиже чврст застор на самом паркингу и деформише га. Уз то, стабло је благо накривљено, а дебло је у већој мери захваћено процесом трулежи, чиме стабло представља потенцијални ризик за грађане и њихову имовину.

Такође, истог дана и у улици Краља Петра, код Патријаршије, биће исечено потпуно суво стабло липе. Након сече, на истом месту биће посађена нова садница.

Ови радови се врше у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

.trulo stablo topole milutina milankovica blok 28

© ЈКП Зеленило-Београд