Обавештење о планираним радовима за уторак (07.12.2021.)

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће сутра, 07.12.20212. године, у улици Цара Уроша бр.62 извршити сечу потпуно сувог стабла јасена. На углу улица Солунска и Цара Уроша планирано је уклањање сувог дрворедног стабла , а за сутра је у плану и уклањање сувог стабла у Драчкој улици у близини угла са Мике Аласа.

Ови радови се врше на основу Решења Секретаријата за инспекцијске послове 355-1262/2021 од 19.11.2021. године, а у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

По завршеној интервенцији биће извршени и радови на уклањању и одвозу дрвне масе, а на овим садним местима у плану је садња нових садница.

cara u dracka solunska

© ЈКП Зеленило-Београд