Обавештење о планираним радовима за уторак (05.10.)

ЈКП „Зеленило-Београд“ сутра, 05.10.2021. године, уклања једно потпуно суво стабла четинара које се налази на углу Битољске и улице Солунских Бораца. По завршеној интервенцији биће извршен утовар и одвоз дрвне масе.

Радови на сечи предметног сувог стабла изводе се на основу записника Комуналне инспекције бр. 355.1-3043/2021 од 27.07.2021. године, а кроз Програм радова на одржавању уредног стања површина у јавној својини града Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

© ЈКП Зеленило-Београд