Обавештење о планираним радовима за суботу и недељу 06. и 07.08.2022.године

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у сарадњи са ЈКП „Београд-пут“,  дана 06. и 07. августа 2022. године, у периоду од 7 – 15 часова (прва смена), започети радове хитне интервенције – привођење намени заливног система разделне траке улици Омладинских бригада и Булевар Зорана Ђинђића на Новом Београду.

По завршетку радова хитне интервенције привођењa намени заливног система, сва оштећења биће санирана а саобраћајне површине враћене у првобитно стање.

 

© ЈКП Зеленило-Београд