Обавештење о планираним радовима за суботу 25.11.2023.године

ЈКП „Зеленило-Београд“  има у плану да у суботу, 25.11.2023. године изврши радове на сечи  сувих стабла у улици Мехмеда Соколовића код бројева 20 и 26, као и у Марка Орешковића код броја 47.

Радови се врше у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19) по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

Молимо грађане за стрпљење и разумевање.

 

 

© ЈКП Зеленило-Београд