Обавештење о планираним радовима за среду 06.12.2023.године

ЈКП „Зеленило-Београд“  има у плану да у среду 06.12.2023. године изводи радове на орезивању стабала на саобраћајници Маријане Грегоран у потезу бр. 41-47, у правцу окретнице Карабурма.

Из безбедносних разлога биће привремено затворена предметна улица у периоду од 08:00 до 10:00 часова.

Такође ЈКП ”Зеленило-Београд” има у плану радове на сечи сувих стабала у улици Војводе Богдана код бројева 37-39, прекопута 24, 10 и код броја 8.

Радови се врше у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19) по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

Молимо грађане за стрпљење и разумевање.

© ЈКП Зеленило-Београд