Обавештење о планираним радовима за среду, 01.12.2021. год.

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће сутра, 01.12.2021. године, извршити сечу три трула стабла.

У улици Народних хероја бр.22-24 биће уклоњена два стабла јаблана, а у Студентској улици бр. 23 једно стабло тополе. Стабла су физиолошки зрела, са присутним бројним фитопатолошким и ентoмолошким оштећењима на деблу и гранама, и као таква представљају ризик за грађане и њихову имовину.

Ови радови се врше у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

По завршеној интервенцији биће извршени и радови на уклањању и одвозу дрвне масе.

narodnih heroja narodnih heroja 2

© ЈКП Зеленило-Београд