Обавештење о планираним радовима за петак (01.09.2021.год)

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће сутра у ул. Зрењанински пут бр.146 извршити радове на уклањању два сува и небезбедна стабла тополе.  

Радови се изводе на основу уговора са Дирекцијом за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда, а у складу са записником Секретаријата за комуналне и стамбене послове града Београда бр. 352-169/21 од 21.04.2021. године.

 

© ЈКП Зеленило-Београд