Обавештење о планираним радовима за четвртак 23.06.2022. године

ЈКП „Зеленило-Београд“ има у плану у току сутрашњег дана, 23.06.2022.године да изврши радове на уклањању сувог стабла у улици Булевар Михајла Пупина код броја 173.

Такође у току сутрашњег дана радници „Зеленила“ имају у плану сечу стабла у улици Омладинских бригада код бројева 26-28, нн лица су у јутарњим часовима покушала да запале предметно стабло. Стабло је после немилог догађаја постало небезбедно за суграђане па је интервенција тј сеча предметног стабла неизбежна.

ЈКП „Зеленило-Београд“ има у плану у току сутрашњег дана, 23.06.2022.године започињу радове радове на уклањању сувих стабала у Панчићевом парку. Радови на сечи сувих стабала ће се изводити у наредним данима.

Радови се врше у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

Молимо суграђане за стрпљење и разумевање.

 

 

                        

© ЈКП Зеленило-Београд