Обавештење о планираним радовима за четвртак, 09.12.2021. год.

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у четвртак, 09.12.2021. године, у улици Цара Николаја преко пута бројева 7 и 15, извршити сечу два сува дрворедна стабла липе. Истог дана планирана је сеча  још два сува стабла у улици Илије Гарашанина код пијаце и код броја 15.

Након сече, на истим местима биће посађена нова стабла.

Стабла која се уклањају су потпуно сува и као таква представљају потенцијални ризик.

Сви најављени радови се врше у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

IMG 0571 Ilije Garašanina kod pijace

P.P 7 9 LIPA d 50 cm h12 p.p br 15 d 50 cm h 12

 

© ЈКП Зеленило-Београд