Обавештење о планираним радовима за четвртак, 02.12.2021. год.

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће сутра, 02.12.2021. године, извршити уклањање десет самониклих стабала киселог дрвета и једно самоникло стабло дуда у Устаничкој улици бр. 63-67.

Радови на сечи изводе се на основу записника Секретаријата за Стамбене и комуналне послове број III-02 број 352.1-382/21 од 30.09.2021., а кроз Програм радова на одржавању уредног стања површина у јавној својини града Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

Стабла расту уз бетонску ограду фреквентне улице. На стаблима се уочава огољен коренов систем са видљивим оштећењима која су настала приликом раскопавања земље због ранијих интервенција на инсталацијама. Такође су на стаблима видљиви знаци болести. Стабла расту самоникло на неадекватном месту, а због стања у ком се налазе представљају потенцијалну опасност за грађане или имовину.

Приликом извођења радова , уколико буде потребе, повремено ће бити затварана једна саобраћајна трака у зони извођења радова.

За сутра су у плану и радови на сечи једног потпуно сувог стабла кедра у ул. Липе  бр. 18 и сувог стабла хамеципариса у улици Требевићка код броја 37 на Чукарици, која се налазе се близу стамбених објеката.

© ЈКП Зеленило-Београд