Обавештење о планираним радовима за понедељак (04.10.)

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у понедељак, 04.октобра 2021.год. извршити сечу једног стабла тополе из безбедносних разлога. Локација на којој ће се вршити радови је у ул. Студентска бр.37 б, на Новом Београду.  Стабло је труло у приданку и може представљати потенцијалну опасност за грађане и имовину.

Од понедељка су у плану и радови у парку Калемегдан на обликовању и издизању крошњи стабала, као и орезивању сувих грана.

По завршеним радовима биће извршен утовар и одвоз дрвне масе.

Ови радови се изводе у оквиру спровођења мера неге на стаблима који су предвиђени Програмом редовног одржавања зелених површина ЈКП „Зеленило-Београд“, и у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

 

20211001 122921

 

© ЈКП Зеленило-Београд