Обавештење о планираним радовима на општини Стари град

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће сутра (30.09) вршити обликовање стабала и сечу сувих грана на две локације на општини Стари град. У ул.Мике Аласа 26-28 вршиће се обликовање једног стабла липе, једног стабла копривића и једног стабла ораха. У Улици Високог Стевана код броја 30, биће извршено орезивање једног стабла трешње.

По завршеним радовима биће извршени утовар и одвоз дрвне масе.

Радови се врше у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

Mike Alasa orahMike Alasa 26 28 2V.Stevana 30 trešnja

 

© ЈКП Зеленило-Београд