Обавештење о планираним радовима на Чукарици

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у току сутрашњег дана (14.10.2021.) извршити радове на уклањању два сува стабла на општини Чукарица. Једно стабло је липа и налази се у улици Благоја Паровића бр.23-25. Друго суво стабло је врсте кедар, у улици Краљице Катарине код броја 84.

У питању су потпуно сува стабла, која као таква представљају потенцијални ризик за грађане или имовину. По завршеној интервенцији биће извршени и радови на утовару и одвозу дрвне масе.

Радови се врше у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

ul. Blagoja Parovića 23 ul. Kraljice katarine 84

© ЈКП Зеленило-Београд