Обавештење о планираним радовима ЈКП „Зеленило-Београд“ за петак, 18.02.2022. године

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у току сутрашњег дана (18.02.2021.) извршити радове на уклањању пет сувих стабала у парку „Лепи изглед“.

У питању су потпуно сува и болесна стабла, која као таква представљају потенцијални ризик за суграђане који често бораве у овом парку.

По завршеној интервенцији биће извршени и радови на утовару и одвозу дрвне масе, као и садња пет нових стабала на месту посечених.

Радови се врше у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

 

 

© ЈКП Зеленило-Београд