Обавештење о планираним радовима ЈКП „Зеленило-Београд“ за петак, 11.02.2022. године

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у току сутрашњег дана, 11.02.2022. године, у Његошевој улици на углу са улицом Краља Милутина планира радове на сечи потпуно сувог стабла кестена. Такође у току сутрашњег дана су планирани радови на сечи потпуно сувог стабла липе у улици Страхињића бана код броја 39.

По завршеној интервенцији биће извршени и радови на уклањању и одвозу дрвне масе.

На наведеним локацијама је планирана и садња нових садница.

Сви најављени радови се врше у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 ,44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују.

© ЈКП Зеленило-Београд