Саопштење о редовним јесењим мерама неге на стаблима

Поводом злонамерних објава појединих медија о масовној сечи стабала у Београду, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд“ обавештава суграђане да се у јесењем периоду, сваке јесени, у складу са Програмом редовног одржавања стабала у граду врши сеча сувих грана, орезивање стабала и издизање крошњи стабала. Период мировања вегетације (од јесени до пролећа) је време када се ови радови изводе јер тада стабла најбоље подносе орезивање.

Радује нас што је све више суграђана који разумеју неопходност постојања дрвећа у насељима, на градским улицама и парковима. У свом настојању да очувају своју егзистенционалну потребу контакта са природом, често су веома заинтересовани, а неретко и гласно критички орјентисани према активностима на одржавању стабала које обавља ЈКП „Зеленило-Београд“.

Напомињемо да ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд као предузеће чија је основна делатност уређење и одржавање јавних зелених површина, има велику одговорност према суграђанима, њиховој имовини, осталим објектима и инфраструктури у граду. Због тога је обавеза „Зеленила“ да правовремено предузима све неопходне мере на стаблима, и да стабла у Београду одржава у стању у коме су она безбедна за околину, како би суграђани и њихова имовина били заштићени. На то нас обавезује члан 15. Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина.

У планирању активности у Предузећу, како и доликује озбиљном и зрелом друштву, последњу реч има струка. У ЈКП „Зеленило-Београд“ на руководећим местима у оперативи раде инжењери шумарства и пејзажне архитектуре. Њихова процена је од кључног значаја за планирање радова који ће се вршити на стаблима у граду. 

Иако се стручњаци „Зеленила-Београд“ труде да сачувају свако стабло, некада то није могуће учинити по сваку цену. Уколико се установи да су стабла небезбедна, оболела или сува она свакако морају бити уклоњена како би се избегли немиле последице евентуалног пада стабла или гране.

Услови у којима стабла у граду расту много су другачији од услова који владају у њиховом природном окружењу, на пример у шумским подручјима. У граду је дрвеће изложено загађеној средини, тешким металима, заслањеном земљишту, недостатку простора за развој крошње или корена, недостатку воде, намерним и ненамерном оштећењу дебла или кореновог система , итд. Тако физиолошки ослабљена стабла подложна су нападима инсеката или гљива које даље изазивају појаву трулежи или сушење стабала и воде ка, по околину, небезбедном стаблу.

На „Зеленилу-Београд“ је одговоран задатак да, поред експанзије урбанизације и изградње објеката у граду обезбеди континуирано повећање како површина под зеленилом, тако и броја стабала. То чинимо континуираном садњом нових садница, и то оних најквалитетнијих, које су достигле одређену старост у расадницима и одмах по садњи врше добар део својих функција, а правилном негом и са пуном зрелошћу достижу њихов максимум.

Из године у годину број и квалитет нових садница се повећава. Таквим начином планирања и реализације активности на садњи обезбеђујемо квалитет и високу функционалност зеленила у граду,  али и пријатан боравак на градским зеленим површинама за све суграђане.

© ЈКП Зеленило-Београд