• Почетна
  • Новости
  • Процедура о надокнади штете приликом пада стабла или грана са јавних зелених површина које су у редовног Програму одржавања нашег Предузећа

Процедура о надокнади штете приликом пада стабла или грана са јавних зелених површина које су у редовног Програму одржавања нашег Предузећа

Радници ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд и данас, на ширем подручју града настављају са отклањањем последица снеголома и снегоизвала.  Интервенције су у току на више локација у граду. Екипе ће наставити радове док год за то буде потребе.

Уколико дође до пада стабла или грана, са јавне зелене површине, услед јаких удара ветра, снеголома и сличних временских непогода и том приликом дође до материјалне штете или телесних повреда, неопходно је да грађани позову ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд.

Радним даном од 7:30 до 15:30 часова, позив је потребно упутити на број телефона Центра за информисање 011/2630-506,  а после тог времена дежурној служби ЈКП „Зеленило – Београд”, на телефон 011/2650-683. Позивање дежурне службе могуће је и преко градског Центра за обавештавање, дежурне инспекције и МУП-а.

Ако је дошло до оштећења до 15 часова, радним даном, на терен ће одмах изаћи оперативни тим, уклонити гране, дрво и направиће се записник о штети, који ће потписати присутни руководилац и оштећена страна.

Уколико је до оштећења дошло након 15 часова, потребно је да се суграђани јаве Центру за информисање ЈКП „Зеленило-Београд“ на број телефона 011/2630-506, где ће добити прецизна упутства у коју Радну јединицу нашег Предузећа је потребно да се јаве (у зависности од локације на којој је наступио пад стабла или грана), како би се сачинио записник о насталој штети.

Записник о штети доноси лично оштећени, предаје га Комисији за процену штете, чије је седиште на адреси Сурчински пут бр. 2, Нови Београд, где оштећени подноси Захтев за надокнаду штете у писаној форми. Комисија за процену штете попуњава образац Пријава штете из основа осигурања од одговорности и оштећени се са комплетном документацијом упућује у Акционарско друштво за осигурање, које у најкраћем року, надокнађује штету.

Надокнада штете се врши само у случајевима у којима је узрок штете стабло за које је на основу редовног Програма одржавања надлежно ЈКП „Зеленило Београд“, Београд.

© ЈКП Зеленило-Београд