Примена нових технологија у одржавању зелених површина

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд иде у корак са савременим технолошким достигнућима. Последњих година Предузеће улаже пуно у обнову и осавремењавање возила и механизације који се користе у пословима одржавања јавних зелених површина.

Ове сезоне механизација „Зеленила-Београд“ богатија је за косачицу каква до сада није никада коришћена у Београду за одржавање јавних површина. У питању је машина за кошење са даљинским управљањем.

Модел ове косачице је Robofox Hybrid. Машина се контролише се помоћу управљача са две управљачке палице. Намењена је за уситњавање траве, зељасте вегетације и дрвенастог растиња, старости до годину дана.

Максимална удаљеност са које се косачица може контролисати је 300 метара, а оптимално растојање је 150 метара.

Овај уређај ће се користити на, за човека тешко доступним местима, стрмим шкарпама и другим неприступачним теренима који су до сада кошени ручно, помоћу моторног тримера. Радници „Зеленила“ су и до сада те површине редовно косили, али је то захтевало велику пажњу, појачану опрезност, физички напор и време, а постојала је и могућност повреда на таквим теренима.

 

Сада ће тај посао бити много ефикаснији и бржи. Косачица Robofox Hybrid може косити траву на теренима са нагибом до 50 степени. Брзина кретања ове косилице је 6 км/час, а ширина откоса је 90 цм.  Површина коју може покосити износи 4500 м2 за сат времена. Наравно, то у многоме зависи од терена који се коси- што је терен стрмији кошење је спорије.

Погон машине је хибридни, тј. машина је опремљена бензинским мотором, који покреће струјни генератор и систем за уситњавање. Генератор снабдева енергијом батерије, које напајају моторе који покрећу гусенице.

Приликом кошења се употребљава бензински мотор. Електрични погон, који је осигуран за раздаљину од 2 км се може користити уколико у машини нестане горива и сл., како би се она вратила безбедно у гаражу или до камиона за транспорт. Такође, приликом истовара и паркирања косилице у гаражи може се користити електрични погон, како би се смањило удисање издувних гасова.

Применом модерних машина ЈКП „Зеленило-Београд“ потврђује да прати савремене трендове у делатности којом се бави, да је отворено за имплементацију нових технологија и да на тај начин обезбеђује уређене зелене површине, али и континуирано побољшава услове рада и безбедност својих запослених на терену.

 

© ЈКП Зеленило-Београд