• Почетна
  • Новости
  • Превентивне мере ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у циљу спречавања ширења вируса

Превентивне мере ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у циљу спречавања ширења вируса

У циљу превенције ширења заразе вирусом COVID 19, а у складу са одлуком о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд започеће примену превентивних и општих  мера.

Мере ће се односити на заштиту запослених и корисника зелених површина.

Од данас ће се вршити континуирана дезинфекција просторија у којима бораве запослени у ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд на укупно 39 пунктова у којима предузеће обавља делатност.

Ова мера је започела дезинфекцијом Колективног центра за смештај радника ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, који се налази у ул. Рајкова бр.15.

Континуирано ће се вршити и дезинфекција на свим активним градилиштима „Зеленила-Београд“, којих у овом тренутку има 24. Дезинфиковаће се  простори за смештај запослених и мобилни тоалети.

Комплетна механизација коју ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд користи у обављању делатности, такође ће бити третирана средствима за дезинфекцију.  Овим ће бити обухваћена унутрашњост кабина возила и механизације - путничка возила, камиони, грађевинске машине, комбинована и специјална возила, цистерне и трактори (укупно 194 возила).

Ради доприноса спречавању ширења вируса, континуирано ће бити третиране приоритетне и најфреквентније парковске површине, паркови за псе, стазе и тротоари.

Ове мере превенције ће се вршити континуирано до престанка опасности од ширења инфекције, а у складу са препорукама Завода за биоциде и медицинску екологију.

 

© ЈКП Зеленило-Београд