Повећан број интервенција због јаке Кошаве

Због снажног источног и југоисточног ветра екипе ЈКП „Зеленило-Београд“ имају повећан број интервенција.  У току ноћи између 6. и 7. Октобра, Оперативни тим за хитне интервенције је санирао преломљена стабла и гране на једанаест локација.  Од 7 часова јутрос до 14 часова ЈКП „Зеленило-Београд“ је интервенисало на још 43 локације. Интервенције су вршене широм Београда и том приликом су саниране ветроизвале, преломљена стабла и гране које су угрожавале саобраћај, кретање пешака,  електроводове, објекте или имовину суграђана. 

У улици Николе Доксата санирано је стабло које се извалило из шуме и наслонило на електроводове. У Ариљској улици  се расцепило стабло багрема и оштетило аутомобил. У Булевару ослобођења санирано је стабло које се извалило и пало преко саобраћајнице.  У улици Кнеза Вишеслава извалило се стабло и пало преко два аутомобила.

Данас у току дана Центар за информисање „Зеленила-Београд“ примио је више од 70 пријава за преломљене гране или стабла услед ветра. Највише пријава је са општина Палилула, Звездара и Вождовац, где су и најјачи удари ветра били током јутарњих часова. Екипе „Зеленила Београд“ биће током читавог дана на терену и санираће стабла.

Оперативни тим за хитне интервенције од уторка има појачано дежурство које ће трајати док су овакве временске прилике, и он дежура 24 часа. Суграђани могу пријавити случајеве оборених, преломљених или оштећених стабала која могу угрозити безбедност и нанети материјалну штету Центру за информисање ЈКП „Зеленило-Београд“ радним даном од 7:30 до 15:30 часова на тел. 011/2630-506,  а после тог времена  Оперативном тиму на телефон 011/2650-683. Позивање Оперативног тима је могуће и преко градског Центра за обавештавање,  дежурне инспекције и МУП-а.

Уколико дође до пада стабла или грана, са јавне зелене површине, услед јаких удара ветра, и том приликом дође до материјалне штете или телесних повреда, неопходно је да грађани позову напред наведене телефоне. Ако је дошло до оштећења до 15 часова, радним даном, на терен ће одмах изаћи Оперативни тим, и  уклонити гране, дрво и направиће се записник о штети, који ће потписати присутни руководилац и оштећена страна.

Уколико је до оштећења дошло након 15 часова, потребно је да се суграђани јаве Центру за информисање ЈКП „Зеленило-Београд“ на број телефона 011/2630-506, где ће добити прецизна упутства у коју Радну јединицу нашег Предузећа је потребно да се јаве (у зависности од локације на којој је наступио пад стабла или грана), како би се сачинио записник о насталој штети.

Записник о штети доноси лично оштећени, предаје га Комисији за процену штете, чије је седиште на адреси Улица Рајкова бр. 15, Нови Београд, где оштећени подноси Захтев за надокнаду штете у писаној форми. Комисија за процену штете попуњава образац Пријава штете из основа осигурања од одговорности и оштећени се са комплетном документацијом упућује у Акционарско друштво за осигурање, које у најкраћем року, надокнађује штету.

Надокнада штете се врши само у случајевима у којима је узрок штете стабло за које је на основу редовног Програма одржавања надлежно ЈКП „Зеленило Београд“, Београд.

intervencije 5 intervencije 7 intervencije 16 intervencije 23

© ЈКП Зеленило-Београд