Почиње изградња Линијског парк

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће, у понедељак 24.јануара 2022. године, започети радове на изградњи првог сегмента Линијског парка, који се простире од Бетон хале до бастиона Св. Јакова. Друга целина, за чију ће изградњу такође бити задужено наше Предузеће простирaће се од бастиона Св. Јакова до СЦ „Милан Гале Мушкатировић“.

Површина на којој ће се изводити радови у првој целини износи 12.733,5m².

У оквиру припремних радова, који почињу у понедељак, вршиће се уклањање наноса, корова, наплавина, непожељне биљне вегетације као и дивљих депонија.

На овој површини тренутно постоје шетна и бициклистичка стаза, остаци некадашње железничке пруге, као и мало слободних зелених површина које су махом девастиране и обрасле самониклом вегетацијом.

Новопројектовано решење подразумева раздвајање главне пешачке зоне и бициклистичке стазе, траком зелене површине, како би се пешачи одвојили од бициклиста чиме се, осим естетског доживљаја, овај простор побољшава и са аспекта безбедности корисника зелене површине.

Пешачка стаза, која ће бити формирана на месту постојеће, предвиђена је са застором од камених плоча на површини од 1.559,17м² и биће оивичена сивим гранитним, фрезованим ивичњаком. На супротној страни се уз застор поставља метална ограда по угледу на постојећу ограду испред Бетон хале.

Новопројектована бициклистичка стаза се пружа дуж пешачке стазе, од ресторана „Bella vista“, до металног мостића – рампе, одакле се одваја и иде иза новопројектоване каскадне бетонске заштитне, по постојећој траси. Бициклистичка стаза биће изграђена од асфалтног застора површине 1004,60м², оивичена сивим гранитним, фрезованим ивичњаком.

На месту постојећег обезбеђења насипа предвиђена је израда нове бетонске каскадне заштите насипа. Каскадно обезбеђење насипа уједно добија функцију мирног одмора са деловима предвиђеним за седење, одакле се отвара поглед на реку Саву.  

Како би се обезбедио континуитет између постојећег шеталишта и новопројектованог решења, површина испред ресторана „Bella vista“, осмишљена је као плато са зеленим отворима, са брдашцима, како би се простор додатно оплеменио.

Да би се обезбедила сигурност и удобност будућим корисницима, простор ће бити опремљен парковским мобилијаром и то: металном оградом, шест комада малих камених клупа, седам комада великих камених клупа,  13 малих клупа Стандард са наслоном, 14 комада ђубријера, 13 комада великих дрвених седишта на трибинама као и три комада малих дрвених седишта на трибинама.

Предвиђено је формирање перењака у слободним зеленим површинама дуж бициклистичке стазе, као и у зеленој траци између пешачке и бициклистичке стазе. У оквиру бетонске каскадне заштите насипа планирано је озелељавање жардињера перенама и садњa саднице украсног дрена. Дуж зелене површине изнад каскадне заштите планирана је садња висећег рузмарина. С обзиром на положај подземних утврђења београдске тврђаве, планирана је садња осам комада дрворедних садница високих лишћара (четири копривића, три брезе и платан) у делу где је дозвољено. Читав простор биће оплемењен са 83 комада лишћарског шибља, 4664 комада различитих врста перена, 717 комада различитих врста украсне траве, 78 комада луковице и 60 комада полеглих четинара. Формирање травњака предвиђено је сетвом мешавине травног семена на укупној површини од 4.643,06m².

Аутоматски систем за заливање „кап по кап“ биће уграђен за наводњавање жбуња и перена, док ће за травњак бити уграђени распрскивачи. Око дрворедних садница биће уграђен систем за заливање кореновог бусена садница дрвећа.

Биће уграђен и сензор за кишу који реагује на временске услове – падавине и високу влажност, тако да аутоматски искључује систем за заливање док не дође до промена временских услова за које је потребно да систем буде укључен.

У току трајања радова доћи ће до измене режима саобраћаја у улици Булевар војводе Бојовића и то на начин што ћe бити формирана два улазно-излазна пункта за улазак, односно излазак механизације и грађевинских машина на градилиште. Један пункт биће отворен код Бетон хале, док ће други бити постављен код бастиона Св. Јакова. Оба пункта ће бити прописно обележена саобраћајном сигнализацијом и ни на који начин неће угрожавати функционисање саобраћаја.

Вредност ове инвестиције износи 134.743.469,30 динара.

© ЈКП Зеленило-Београд