Почетак радова на уређењу сквера Деспота Стефана

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд ће, сутра, 25.марта 2021. године започети радове на уређењу сквера деспота Стефана, који се налази на углу са улицама Гундулићев венац, Дрвинчићеве и Палмотићеве.

На платоу ће, на централном месту, бити постављен споменик деспоту Стефану Лазаревићу, једном од најзначајнијих владара у чије време је Београд, осим што је проглашен главним градом Србије, постао и значајан трговински, културни, политички и војни центар.

Прилаз самом споменику суграђанима ће бити омогућен са кружног дела тротоара из правца ул. Булевар деспота Стефана.

Денивелација терена према Гундулићевом венцу, Дринчићевој и Палмотићевој улици биће изведена низом каскадно постављених зидића променљиве висине у делу травњака.

Предвиђену обраду застора платоа око споменика, чиниће беле мермерне квадратне плоче и камени масиви  ивичњака. Предвиђено је да застор тротоара буде направљен од сивог гранита комбинацијом две величине плоча.

Зелене површине чиниће травне траке, формиране постављањем травног бусена са једне стране и садњом перена са друге стране.

У зони тротара,  иза споменика, предвиђена је садња шест, висококвалитетних, дрворедне саднице Tilia cordata Greenspire“, које ће бити симетрично лоциране у односу на широке скалинете.

За све категорије зелених површина пројектован је адекватни заливни систем.

На скверу ће бити постављене четири клупе без наслона.

© ЈКП Зеленило-Београд