Платани са првом вегетацијом формирали нове крошње

Почетком ове године ЈКП „Зеленило-Београд“ извршило је орезивање 422 стабла у улицама 27.марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана.

Стабла су са првим вегетационим периодом, током пролећа и лета , формирала нове крошње, тако да данас можемо рећи да у естетском и у функционалном смислу поново доприносе окружењу.

Сва стабла су орезана у складу са Решењем општине Палилула и Решењем општине Стари град.  Стручна комисија је обишла свако стабло у дрвореду и у свом мишљењу, на основу којег је издато решење, предложила мере које треба извести.

Свакако је постојала потреба за орезивањем ових стабала. Стабла су у дрвореду су одрасла, са крошњама које су биле великог габарита и угрожавале су објекте и контактну мрежу. Због планиране реконструкције улица у којима се налази дрворед, приликом радова је било очекивано да ће доћи до оштећења дела кореновог система стабала. Да би се што више смањио утицај радова на стабла, било је потребно у извесној мери редуковати и крошњу.

Приликом процене је констатовано да је већина стабала стабла физиолошки зрела. Градска средина, посебно услови средине у којима расту дрворедна стабла излажу биљке великом стресу. Стабла трпе утицаје загађеног ваздуха, чађи, заслањивања земљишта, недостатак воде и сл. Све то утиче на њихово здравствено стање. У урбаној средини, честе су и интервенције на подземним инсталацијама, где приликом санације разних кварова долази до оштећења на кореновом систему. После дугог низа година у оваквим условима, на стаблима, која су осетљивијег здравственог стања него она у природном станишту, неизбежно долази до појаве ентомолошких и фитопатолошких обољења.

Због свега наведеног, а у циљу очувања безбедности људи и имовине, изведени су радови на орезивању стабала до здравог ткива,  уклањање суховрхих грана и делова грана и дебла захваћених процесом трулежи.

Сви већи резови су премазани заштитним средством, како би се спречио поновни развој болести на стаблима.

На крају напомињемо да ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд као предузеће чија је основна делатност уређење и одржавање јавних зелених површина, има велику одговорност према суграђанима, њиховој имовини, осталим објектима и инфраструктури у граду. Због тога је обавеза „Зеленила“ да правовремено предузима све неопходне мере на стаблима, и да стабла у Београду одржава у стању у коме су она безбедна за околину, како би суграђани и имовина били заштићени, иако такве активности понекад изазивају отпор јавности.

Такође истичемо да „Зеленило-Београд“ и стручњаци запослени у њему имају развијену свест и знање о значају сваког појединачног стабла и свакодневно улажу велике напоре како у негу, заштиту и очување дрвећа у Београду, тако и у повећање укупног броја стабала сталном садњом нових садница.

© ЈКП Зеленило-Београд